Humanae vitae Ihmisarvoista elämää sikiöstä senioriin

Missä vasuri-Anna on oikeassa?

Kuuntelin Anna Kontulan (vas.) haastattelun periaatteella "tunne vihollisesi" - ja koska haluan edes jotain vastinetta Yle-verolle.

Kerään kohdat, joissa huomasin vasemmistolaisen olevan samaa mieltä kanssani, tosin aivan erilaisista ideologisista lähtökohdista.

Energiantuotanto

Kontulan mukaan Suomen energiantuotanto pitäisi toteuttaa maantieteellisesti hajautetuin pienvoimaloin, suurelta osin kotimaisin raaka-ainein. Myös perustelut olivat hänellä samat kuin mitä itselläni: kauppatase korjautuisi tällä merkittävästi. Ja toisihan se työtäkin Suomeen, mitä Kontula ei tosin ehtinyt mainita.

Pääomaverotus

Kontulan mielestä pääomaverotuksen tuominen samalle viivalle ansiotuloverotuksen kanssa toisi hyvinvointipalveluiden rahoittamiseen merkittävän, miljardiluokan lisän. Ja pääomatuloilla elävät eivät maksa kunnallisveroa, joten kuntapalveluiden subventiot ovat sitten heille täysin ilmaisia.

Oma näkökulmani on, että pääomatulojen verotusta voitaisiin nostaa niin, ettei verotuksessa olisi tulojen lisäyksen suhteen merkittävää regressiota progression sijaan kuten tällä hetkellä monesti on, kun korkeimmat tulot nostetaan matalalla effektiivisellä veroasteella mm. listautumattomien yhtiöiden osakkuuksista. Edelleen kompensoivana tekijänä yhtiöveron hyvitys voitaisiin ottaa käyttöön, jotta yhteisöverotus ei kasvaisi osinko- yms. pääomatuloverotuksen progressiota nostettaessa liikaa.

Jos pääomatulo tulisi kunnallisveron alaiseksi, se kohdistuisi kuntapalveluiden merkittävimpiin kuluttajiin - kansalaisiin - eikä olisi niin epäsuhtainen kuin nykyisessä, yhteisöverovelvollisten kotikuntien perusteella tapahtuvassa yhteisverotuloutuksessa. Kannatettava ajatus!

Ideologialähtöinen politiikan tekeminen

Kontulan mukaan nykyinen päätöksenteko on hektistä ja jää monesti ilman ideologista pohdintaa ja perustelua. Politiikan suuremmasta kuvasta tarvittaisiin todellakin näkemyksiä esille puoluejohtajien suulla: mitkä ovat kunkin puolueen politiikan tavoitteet pitemmällä aikavälillä ja miten tietyn puolueen keinot saavuttaa tavoite perustellaan ideologisesti?

Hyvinvoinnin mittaaminen BKTllä/asukas

Kontulan ja itse asiassa itsekin lukemieni tutkimusten mukaan BKT ei merkittävästi korreloi onnellisuuden kanssa, kun tietty BKT:n rajataso on ylitetty. Komppaan Kontulaa siinä, että politiikan tekoa ei tästäkään syystä pitäisi valjastaa tuotannon vänkäämiseen yhä korkeammalle tasolle, vaan tulisi luoda todellisen koetun hyvinvoinnin mittareita ja selvittää, mihin olosuhteisiin tai palveluihin kohdistettuina budjettiraha toisi suurimman hyvinvoinnin kasvun. Tietysti kestävästi, ottaen huomioon nyt käytettyjen lainapanostusten takaisinmaksun ja kielteiset vaikutukset tulevien sukupolvien hyvinvointiin.


Homekoulut ja -sairaalat
Velkaraha markkinoilta on nyt Suomelle halpaa.  Kontulan mielestä puolustuskyvyttömimpien kansalaisten, äänivaltaa vailla olevien koululaisten ja sairaaloissa potevien ihmisten terveyttä ei pitäisi vaarantaa - enempää kuin tietenkään ko. laitosten henkilökuntienkaan terveyttä. Myös rakennusteollisuuden heikko suhdannetilanne tulisi huomioida ja laittaa homelaitokset kuntoon vaikka velkarahalla. Mielestäni tässä on ideologisperäinen ajatus, jota voin koodeeläisenä kompata yksinkertaisesti siitäkin syystä, että homeen aiheuttamien haittojen hoito, työkyvyttömyys, poissaolot ja yleinen ahdistus ovat tällä hetkellä liian suuri kansallisen hyvinvoinnin haittakohta, että sen voisi jättää korjaamatta - vaikka sitten puolella jonkin ensimmäisen Kreikka-paketin osuudestamme.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän vylitalo kuva
Ville Ylitalo

Nyt hoidatte Annan kanssa nuo asiat kuntoon.

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Mitä pääomatulojen ja työtulojen verotuksen jälleenyhdistämiseen tulee, on merkillistä, että lähes laidasta laitaan kansalaiset, jopa poliitikot pitäisivät sitä toimenpidettä oikeudenmukaisena ja oikeana ratkaisuna.

Mikä ihme siis estää poliitikkoja yksinkertaisesti päättämästä niin?

Olen vakuuttunut että varsinkin tähän kysymykseen kristallisoituu se tosiasia, että talouseliitti pitää poliittista johtoa liekanarussaan, ja siksi tällaisia itsestäänselviä ratkaisuja ei saada aikaiseksi.

Mitä hallituksessa ja eduskunnassa asian edistämiseksi on tehty, en tiedä, ja sitä on jopa vaikea kuvitella, kun mitään ei vain ole tapahtunut, vaikka tuo 1990-luvun laman varjolla toteutettu tulonsiirto köyhemmiltä rikkaille on todettu virheeksi jo vuosituhannen vaihteessa.

Petri Muinonen

Jos nyt meidänkin puolueen muutamaa kansanedustajaa katsoo, niin heidän lähipiirissään varmaan on useampiakin niitä yksityisyrittäjiä, jotka olisivat raa'asti menettäjäpuolella, jos pääomatuloverotus kiristyisi, tai edes 100% pääomatuloista olisi edes jollain tasolla veronalaisia.

Verohallituksen kummat tulkinnat ansiotulon minimaalisesta laskennallisesta osuudesta kokonaistulossa ovat edelleen laskeneet näiden mm. lääkäri- ja asianajajayrittäjien ja heidän ei-operatiivisten perheosakkaittensa effektiivistä veroastetta, joissain tapauksissa todella matalille, alle 5% tasoille. Väärinhän se on, mutta minkäs teet kun tehdään "sulle, mulle" -jakoa oikein urakalla.

Jos pääomatulopuolen verotusta nostettaisiin, niin kyllä toisaalla yhteisöveroon pitäisi voida tehdä esim. vanhan hyvän ajan yhtiöveron hyvitys TAI yhtiön taseeseen jätettyä voitto-osuutta olisi voitava verottaa lievemmin, tai jättää kokonaan verottamatta (ns. Viron malli). Reiluuden nimissä voi sanoa, että muuten yrittäjältä kyllä rapistuisi toimintaedellytykset veroihin. Mutta joo: yhtiöstä omalle tilille tuloutettavaa hyvää olisi voitava verottaa nykyistä läpinäkyvämmin ja kattavammin.

Toimituksen poiminnat