Humanae vitae Ihmisarvoista elämää sikiöstä senioriin

Lamassa on helpointa ottaa ensi askeleet (vahvan) kestävyyden tiellä

Tieteessä tapahtuu -lehti ei taaskaan petä. Kestävyyden käsiteistöä inventoroivassa artikkelissa päästään samalla myös poliittisten illuusioiden ytimeen: todellista, vahvaa kestävyyttä ei ole ilman kulutuksen vähentämistä. Tai ei ainakaan ilman luonnonvarojen käyttöön liittyvän kulutuksen vähentämistä.

Artikkeli purkaa myös myyttejä siitä, että kulutuksen kestävyys olisi saavutettavissa resurssitehokkuutta parantaen. Kuvitelmaa vain: todellisuudessa säästyneet resurssit kulutetaan toisiin tarkoituksiin, kun käyttöä ei ole suorastaan rajoitettu. Ja jos resurssia/raaka-ainetta oikein paljon onnistutaan säästämään, sen markkinahinta laskee ja käyttö lisääntyy matalamman resurssitehokkuuden käyttäjien parissa tai raaka-aineelle etsitään uusia käyttökohteita. Vrt. esim. kivihiilen käytön lisääntyminen Euroopassa, kun amerikkalaiset ovat alkaneet hyödyntää energiavaihtoehtona liuskekaasuaan.

Resurssipulaa kohden matkaavan maapallon voittajavaltiot ovat niitä, jotka sopeuttavat jo nyt sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toimimaan myös nollakasvun oloissa. Voittajavaltiot ovat ensimmäisinä sopeutuneet luopumaan tuontiresurssien käytöstä ja korvanneet ne uusiutuvilla kotimaisilla resursseilla. Näiden maiden tuotannosta korkea osuus on aineettomia tai lähes aineettomia palveluita, joiden arvostusta pyritään tietoisesti kohottamaan. Erityisesti työhyvinvointiin ja -kykyyn vaikuttavat fysikaaliset hoitopalvelut ja ennaltaehkäisevinä liikuntapalvelut ovat merkittävä työllistäjä.

Voittajavaltioille ominaista on matala työn verotus, aineellisista investoinneista myönnettävien poistojen suhteellinen pienuus ja sen sijaan verotuksellinen tuki henkilöstöinvestointeihin. Edelleen nämä voittajayhteiskunnat kykenevät pitämään tuloerot matalina ja jakamaan hyvinvointia nimenomaan työnteon mahdollistamisen ja kannattavuuden eikä tulonsiirtojen kautta.

Meillä on jo lama maassa. Nollakasvu-Suomen muuttaminen voittajamaaksi voisi alkaa tänään. Uusiutuvien turpeen ja puun käyttöä edistävät veroratkaisut kehiin! Tukitaan verotuksessa pääomatuloksi muunnettavan palkan porsaanreiät ja sen sijaan lasketaan työn verotusta kauttaaltaan. Luodaan uusia poistoja esim. vähintään 2 vuotta palkkalistoilla pidetyn uuden lisätyöntekijän palkkasummasta. Työn verotus matalammalle, automaatio- yms. investointien verokohtelua kireämmälle. Ihmiset on saatava töihin ennen koneita. Laitteet eivät sosiaalisesta pääomasta perusta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat